Dažnai užduodami klausimai

Kokie dokumentai pridedami prie statybos užbaigimo deklaracijos?

Kokie dokumentai pridedami prie pažymos apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių?

Kokie galimi nukrypimai statant statinį ir kaip juos įforminti?

Kiek kainuoja mūsų paslaugos?

Ko reikia, norint įteisinti be projekto ar su nukrypimais, pastatytą statinį?

Labai įvairiai, priklausomai nuo to, kiek matavimų reikės atlikti, ar yra kažkokie neatitikimai ir t.t. Kiekvieną atvejį vertiname atskirai, pabendraujame su klientu, susipažįstame su turima medžiaga, jei jau yra atlikta – matavimais, viską apsvarstę, pateikiame konkretų pasiūlymą su įvardintais darbais, kas bus atlikta, per kiek bus atlikta ir kiek kainuos darbai, jums beliks tik kreiptis į VĮ Registrų centras, kad statinys būtų įregistruotas su notariniu įgaliojimu, tą padaryti galime ir mes.

1. Norint jau priduotą statinį įregistruoti VĮ Registrų centras, reikia atnaujinti žemės sklypo kadastrinius duomenis.

2. Jeigu yra senų, nugriautų statinių ar vietoj seno statinio pastatytas naujas statinys, buvusį seną statinį ar kitus nugriautus, reikia išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro.

3. Jei statinys buvo įgytas po 2021-11-01, reikia perrašyti statybos leidimą, kuriame kaip statytojai būtų įrašyti nauji savininkai.

4. Pasitikrinkite, ar buvo pranešta apie statybos pradžią.

5. Jus atstovauti reikės notarinio įgaliojimo.

6. Statant sodo namą sodų bendrijoje, iki 80 kv.m statybą, leidžiantis dokumentas nereikalingas.

7. Statant ūkio paskirties pastatą gyvenamosios paskirties žemės sklype iki 50 kv.m mieste ir iki 80 kv.m rajone, statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas.

8. Jei pastato atstumas iki gretimo sklypo yra mažesnis (arba statant sumažėjo) nei numato teisės aktai, privaloma gauti gretimo sklypo savininko sutikimą.

Ši deklaracija reikalinga norint pabaigus statyti statinius įregistruoti VĮ Registrų centre ir pabaigti statybos procedūrą. Pateikiant tvirtinti deklaraciją IS INFOSTATYBA dažniausiai pateikiami šie dokumentai:

1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas.

2. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;

3. statybą leidžiantis dokumentas;

4. nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų byla su VĮ Registrų centras patikra;

5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos, patvirtintos Savivaldybės;

6. žemės sklypo su statiniais kontrolinė geodezinė nuotrauka, su nurodytais atstumais nuo statinių iki sklypo ribos, su statinių aukščiais;

7. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis notarinės formos įgaliojimas, jei deklaraciją pateikia atstovas;

8. statinio paveldėjimo teisės liudijimas, kai deklaraciją pateikia paveldėtojas;

9. statinio garso matavimo protokolas (vienbučiui nereikia);

10. statinio energinio naudingumo sertifikatas;

11. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą bei apmokėjimą patvirtinantis dokumentas:

11.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija, kurie turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

11.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

12. statytojo ir techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimų kopijos ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai;

13. požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, tyrimai su NVSC išvada;

14. cheminių medžiagų, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų laboratorijų dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte;

15. kai užbaigiama naujų statinių statyba - statinio techninis-energetinis pasas;

16. dokumentas, patvirtinantis atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei;

17. jei statybą leidžiančiame dokumente įrašyta, kad yra pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, tada reikalingas dokumentas, įrodantis, kad šioje sutartyje įrašyta inžinerinė infrastruktūra pastatyta ir neatlygintinai perduota sutartyje nurodytam savivaldybės valdytojui;

18. jei plėtros sutartyje nurodyta įmoka su jos apskaičiavimu, tai - dokumentas, įrodantis šios įmokos sumokėjimą.

Ši pažyma reikalinga norint dalinai pastatytus statinius įregistruoti VĮ Registrų centre ir tarkim įkeisti bankui ar parduoti. Pateikiant tvirtinti deklaraciją IS INFOSTATYBA dažniausiai pateikiami šie dokumentai:

1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas.

2. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;

3. statybą leidžiantis dokumentas;

4. nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų byla su VĮ Registrų centras patikra;

5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos patvirtintos Savivaldybės (jei jos jau įrengtos);

6. žemės sklypo su statiniais, kontrolinė geodezinė nuotrauka su nurodytais atstumais nuo statinių iki sklypo ribos su statinių aukščiais;

7. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis notarinės formos įgaliojimas, jei deklaraciją pateikia atstovas;

8. statinio paveldėjimo teisės liudijimas, kai deklaraciją pateikia paveldėtojas;

9. statytojo ir techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimų kopijos ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai;

Jeigu, išdavus statybą leidžiantį dokumentą, keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą, nustatyta tvarka reikia gauti naują, statybą leidžiantį dokumentą. Kai nukrypimai nepažeidžia teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pakanka naujos projekto A laidos be naujo statybą leidžiančio dokumento, tokie nukrypimai yra šie:

1. keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;

2. iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype;

3. iki 1 m keičiami statinio ar jo dalių išorės matmenys;

4. keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija;

5. keičiama komunikacijų vieta;

Naujos projekto A laidos neprivaloma rengti, jei:

1. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenys nuo projekto skiriasi iki 5 procentų;

2. pastatų ir inžinerinių statinių aukštis – iki 0,2 m

3. kiti statinio matmenys – iki 0,2 m (jei dėl to nepasikeitė atstumas iki gretimo sklypo, kuris sumažėjo iki neleistino atstumo, kurį numato teisės aktai).

Kita svarbi informacija:

Kiekvienas atvejis dažnai būna skirtingas, todėl turime išnagrinėti esamą situaciją ir priimti tinkamus sprendimus.

1. Greičiausiai reikės padaryti nelegalios statybos ekspertizę. Įvertinus atliktus darbus pagal nustatytą formulę, bus paskaičiuota, kokią sumą teks sumokėti valstybei.

2. Antras žingsnis - projektas ir leidimas.

3. Vėlesnė eiga tokia pati kaip ir naujos statybos.

4. Gali būti atvejų, kai pakaks tiesiog atlikti kadastrinius ir geodezinius matavimus, užpildyti deklaraciją ir registruoti statinį Registrų centre.